stat4u

Nic o nas bez nas… cd.
23.09.2013 rok.
Powiększ

Powracamy (vide wpis z dnia 26.08.13 r.) do trwających przygotowań dotyczących 21 Międzynarodowej Konferencji - 6.11.13 r. Drezno.
Jest już sprecyzowany tytuł i jednocześnie temat przewodni Konferencji: Ponad granicami - Udział młodzieży w procesie podejmowania decyzji w dotyczących jej sprawach w Saksonii, w Regionie Usti nad Łabą i Kotlinie Jeleniogórskiej.
Oczywiście z udziałem młodych ludzi - dwójki reprezentującej samorząd szkolny 2 LO w Jeleniej Górze i trójki – Młodzieżową Radę Miasta Jeleniej Góry, odbyło się już drugie spotkanie robocze. Tym razem w Zittau 19.09.13 r.

Powiększ

Młodzież z trzech państw współorganizatorów Konferencji: Polski, Niemiec i Czech, we własnym gronie, choć z udziałem animatora, omawiała zakres swego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu oraz sprawy, które powinny być w czasie jego trwania poruszone – wnioski i problemy z praktycznego decydowania, czy też współdecydowania na zasadach partnerskich we wszystkich sprawach, które jej dotyczą (mają na nich wpływ).
Współorganizatorzy Konferencji, też we własnym gronie, omawiali szczegóły związane z finansowaniem Konferencji i spotkań roboczych oraz dopinali sprawy organizacyjne.

Powiększ

Następnie obie grupy razem, uwzględniając wcześniej zgłoszone uwagi i wnioski, sprecyzowały program tej jednodniowej Konferencji i jej przebieg.
Uznano też za niezbędne odbycie jeszcze jednego przedkonferencyjnego spotkania roboczego – 5.11.13 r. od godz. 17:30 w Dreźnie. Weźmie w nim udział ze strony polskiej: przedstawicielka Samorządu szkolnego 2 LO w Jeleniej Grze, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Jeleniej Góry oraz trzej przedstawiciele TKOPD Jelenia Góra.

Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak