stat4u

„Niebieska Linia” cd.
04.09.2013 rok.
Powiększ

W styczniu Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia", uruchomiło dla praktyków pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie nową formę działania w postaci konsultacji dla przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych (vide wpis z 19.08.13 r.).
Konsultacje prowadzone są obecnie przede wszystkim w formie telefonicznego dyżuru (w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod nr tel. 22/250-63-12) oraz za pośrednictwem poczty email (koordynatorzy@niebieskalinia.info). Tu nadal możecie zgłaszać wszelkie problemy i pytania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W związku z tym, że ta forma działalności cieszy się dużym zainteresowaniem, oferta zostaje poszerzona o forum internetowe, które będzie pełnić podobną funkcję. Można na nim dzielić się swoimi doświadczeniami, wymieniać informacje i zadawać pytania specjalistom.
Serdecznie zapraszamy na stronę http://www.niebieskalinia.info/Forum/ zakładka „Wymiana informacji - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie".

Krystyna Demkowicz


Copyright © 2010 Paweł Drewniak