stat4u

Ważna informacja
30.08.2013 rok.
Powiększ

Informujemy, że kolejne z tegorocznych seminariów pt.: Strategia pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Działania w sytuacjach: współwystępowania przemocy w rodzinie i choroby psychicznej, braku kontaktu z członkami rodziny, konfliktu rodzinnego”, odbędzie się 20 września 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Żurawia 16/20, Warszawa).
Cel. Analiza możliwości działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w niejednoznacznych sytuacjach, takich jak: współwystępowanie przemocy i choroby psychicznej, nie pojawiania się członków rodziny na posiedzeniach zespołu/grupy, czy też konfliktu w rodzinie.
Te sytuacje były wskazywane członkom Stowarzyszenia „Niebieska Linia” podczas seminariów, szkoleń, wspólnych prac w zespołach interdyscyplinarnych oraz w trakcie konsultacji dla specjalistów, jako szczególnie niejednoznaczne.
Uczestnicy seminarium uzyskają niezbędną wiedzę dotyczącą konfliktu oraz kontaktu z osobą z rozpoznaniem choroby psychicznej, a także otrzymają praktyczne wskazówki pomocne przy tworzeniu strategii pracy zespołu lub grupy.
Podczas tworzenia szczegółowej struktury seminarium uwzględnione zostaną także potrzeby zgłaszane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przez osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu.

Jak zakwalifikować się na seminarium?
KROK I: Nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia – jedną wybrana drogą: - w wersji elektronicznej na adres e-mail biuro@niebieskalinia.info;
- pocztą tradycyjną (prosimy pisać literami drukowanymi!) - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”
- faxem: 22 250-63-11
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 28 sierpnia 2013 r. do godz. 15.45
KROK II: Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium zostaną powiadomione o tym fakcie drogą e-mailową do dnia 30 sierpnia 2013 r.
KROK III: Udział w seminarium osoby zakwalifikowane potwierdzają jedną z wybranych dróg: e-mailową (biuro@niebieskalinia.info) lub telefoniczną (22 666 10 36).
Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia można uzyskać: Biurem Pogotowia „Niebieska Linia” tel. 22 666 10 36, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45 lub koordynator tego działania: Paula Klemińska (p.kleminska@niebieskalinia.org, tel. 503 994 444).

Krystyna Demkowicz


Copyright © 2010 Paweł Drewniak