stat4u

"Niebieska Linia"
19.08.2013 rok.
Powiększ

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” informuje o zainicjowaniu nowej formy działalności. Od stycznia 2013 r. osoby spotykające się w codziennej pracy z problemem przemocy w rodzinie mogą skorzystać z pomocy w formie nieodpłatnych konsultacji dla specjalistów.

Mogą one dotyczyć: niejasności związanych z realizacją procedury „Niebieskie Karty”, zasad funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, diagnozy zjawiska przemocy, konstruowaniem planu pomocy dla konkretnej rodziny i inne, budzące wątpliwości zagadnienia.

Konsultacje prowadzone są w formie:
- telefonicznych dyżurów dla specjalistów – w każdą środę od godziny 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22 250-63-12
- elektronicznej za pośrednictwem forum internetowego: www.niebieskalinia.info zakładka „Forum”) oraz adresu e-mail: koordynatorzy@niebieskalinia.info

Krystyna Demkowicz


Copyright © 2010 Paweł Drewniak