stat4u

Komitet Narodów Zjednoczonych pyta
05.08.2013 rok.
Powiększ

Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka poprosił Watykan o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące skandalu pedofilskiego w Kościele, zaznaczając, że przedłożenie tego wniosku jest działaniem rutynowym, dotyczącym wszystkich państw.
Komitet, który monitoruje wypełnianie przez państwa postanowień Konwencji o Prawach Dziecka, wystosował wniosek o informacje dotyczące wszystkich zgłoszonych Watykanowi przypadków nadużyć seksualnych wobec nieletnich popełnionych przez przedstawicieli duchowieństwa - przedstawił długą listę pytań.
Przykładowe:
- Jakie kroki podjęto, by żaden ksiądz oskarżony o pedofilię nie miał już więcej kontaktów z dziećmi?
- Jakie wydano wskazówki postępowania wobec przypadków nadużyć a jakie zasady współpracy Kościoła ze świeckim wymiarem sprawiedliwości?
- W jakich sytuacjach proszono hierarchów kościelnych o to, by nie zawiadamiali policji i wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach o stwierdzonych przypadkach pedofilii? - Jakiego wsparcia Stolica Apostolska udziela ofiarom wykorzystywania, w tym i jakie daje odszkodowania?
- Czy dochodziło do przypadków wypłaty zadośćuczynienia dla ofiary w zamian za jej milczenie na temat nadużyć?
- Jakie wprowadzono zasady zapobiegania pedofilii w Kościele?
Komitet poprosił też o wyjaśnienie kwestii procesów kanonicznych sprawców czynów pedofilskich oraz skandali, nadużyć i maltretowania sierot w domach sióstr magdalenek w Irlandii, a także wydarzeń w zgromadzeniu Legioniści Chrystusa. Jego założyciel - ksiądz z Meksyku, przez kilkadziesiąt lat dopuszczał się pedofilii, a także seksualnego wykorzystywania seminarzystów. Miał również kilkoro dzieci. Papież Benedykt XVI na początku swego pontyfikatu nakazał mu życie w odosobnieniu. Sprawcę tego największego skandalu w Kościele nie spotkała nigdy żadna inna kara. Zmarł w 2008 roku.
Komitet ONZ ds. Praw Dziecka z siedzibę w Genewie ogłosił, że czeka na wyjaśnienia Watykanu do 30 listopada br.
- Z całą pewnością udzielimy odpowiedzi - oświadczył jeden z przedstawicieli Stolicy Apostolskiej przy siedzibie ONZ w Genewie. Wyraził nadzieję, że… ta inicjatywa komitetu Narodów Zjednoczonych nie będzie postrzegana jako specjalna procedura dla Watykanu i że nie dojdzie do jej „instrumentalnych” interpretacji.

Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak