stat4u

Jesteśmy ciągle potrzebni…
24.06.2013 rok.
Powiększ

Nasz Przeciwprzemocowy Telefon Zaufania jest ciągle potrzebny. Co trzecia kobieta na świecie doznaje przemocy. Jest policzkowana, duszona, gwałcona. Brutalne traktowanie kobiet przybrało rozmiary epidemii – wynika z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Wynika z niego, a analizą objęto 81 państw w poszczególnych regionach, że 35% (więcej, niż jedna trzecia) kobiet staje się ofiarą przemocy (w Europie Wschodniej – 25,4% kobiet w wieku od 15 do 69 lat).
Najbardziej rozpowszechniona jest przemoc w związkach partnerskich. Przemocy ze strony męża lub partnera doświadcza 30% kobiet. W 38% procentach zabójstw, których ofiarami padają kobiety, za ich śmierć odpowiedzialni są ich aktualni lub byli partnerzy. Spoza najbliższego kręgu ofiar pochodzi 7,2% sprawców przestępstw z użyciem przemocy seksualnej. Wiele dziewcząt i kobiet doświadcza przemocy w kręgu najbliższych, ale też ze strony obcych.
Szokujące są rozmiary przemocy, oraz ich rodzaj: od przemocy cielesnej – spoliczkowanie, rzucanie w ofiarę przedmiotami, bicie pięściami, kopanie, duszenie, przypalanie – po grożenie jej bronią palną, zaś przemoc seksualna obejmuje obok wymuszonego przemocą stosunku płciowego praktyki seksualne, na które bez groźby użycia przemocy kobieta nigdy by się nie zgodziła.
Dyrektor generalna WHO twierdzi, że przemoc wobec kobiet jest globalnym problemem o rozmiarach epidemii. Jej przyczyn jest wiele - od nadużycia alkoholu po okazywanie w ten sposób przez mężczyznę władzy. A w wielu społeczeństwach brak jest społecznych norm, które by potępiały przemoc wobec kobiet. W niektórych męskie „prawo pięści" jest wręcz zwyczajowe i ogólnie akceptowane.
Fizyczne i psychiczne skutki przemocy - wyrządzany kobietom gwałt sprawia, że są bardziej podatne także na długofalowe problemy zdrowotne. Doznając jej cierpią na depresje, łatwiej popadają w alkoholizm. Gwałcone - zapadają 1,5 razy częściej na choroby weneryczne. Dwa razy większe, niż u innych kobiet jest u nich prawdopodobieństwo przerwania ciąży. WHO stwierdza też, że dzieci kobiet narażonych nieustannie na przemoc rodzą się słabsze i mniejsze.
W Raporcie WHO znajduje się też obszerny katalog zaleceń dla szpitali i personelu medycznego, dzięki któremu pracownicy placówek służby zdrowia mają lepiej rozpoznać czy kobieta padła ofiarą gwałtu lub innej formy przemocy, bowiem dotknięte nią kobiety często ukrywają ślady fizycznej i psychicznej przemocy ze wstydu lub strachu przed społeczną stygmatyzacją.
Wyczulamy więc kobiety narażone na przemoc, przypominamy nieletnim, że Jeleniogórski TKOPD prowadzi Przeciwprzemocowy Telefon Zaufania. Dyżury pełnią przygotowani do tego członkowie Komitetu w każdy Pn., Śr. i Pt., poza dniami ustawowo wolnymi od pracy – tel. nr 74 6422017, w godz. 16:00 – 18:00 (uwaga na przerwę wakacyjną - lipiec, sierpień, która w tym roku obowiązuje).

Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak