stat4u

Nasz sąsiad skończył 25 lat
11.06.2013 rok.
Powiększ

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze został utworzony przez Zarząd Krajowy Komitetu Ochrony Praw Dziecka uchwałą z dnia 10.06.1988 roku.
Rozpoczynał skromnie – od dyżurów interwencyjnych raz w tygodniu, ale dziś, po 25 latach działalności może pochwalić się szeroka gamą form realizacji swej misji - ochrony praw oraz interesów dziecka i rodziny.
Temu celowi służą:
Ośrodek Interwencji Kryzysowej z miejscami hostelowymi oraz mieszkaniami chronionymi i specjalistycznym poradnictwem, zapewniający pobytu w schronisku, terapię i mieszkania chronione kobietom i dzieciom, przede wszystkim uciekającym od przemocy, czy też znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, zaś poradnictwo realizują: pracownicy pedagogiczno-socjalni, prawnicy, psycholodzy i logopeda.
Ośrodek mediacji rodzinnej - pomoc ludziom, którzy nie są w stanie się porozumieć, a muszą się dogadać, rozwiązać konkretne, trudne kwestie, często związane z rozwodem - opieka nad dziećmi, podziałem majątku.
Telefon zaufania dla osób doznających przemocy - czynny całą dobę, udzielający wsparcia, interweniujący i informujący oraz konsultujący zgłaszane problemy i sprawy.
Gaudium Vitae - pomoc kobietom w ciąży: przekazywanie wyprawek i innej pomocy rzeczowej dla dzieci do lat 3 oraz poradnicza i programowa pomoc nastoletnim dziewczynom w ciąży i bardzo młodym matkom.
Do tego dochodzi jeszcze prowadzenie Świetlicy socjoterapeutycznej, wspólny z Policją zespół interwencyjny, sprawdzający bezpieczeństwo w rodzinach, w których wcześniej, w wyniku interwencji policji, założono Niebieska kartę, i oczywiście ogromne zaangażowanie członków i wolontariuszy.
Zielonogórski Komitet od 2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Jest też członkiem Krajowego Partnerstwa na rzecz Ochrony Dzieci Przed Przemocą, zrzeszającego organizacje pozarządowe z całej Polski, świadczące pomoc dzieciom krzywdzonym i prowadzące programy zapobiegające problemowi złego traktowania. Za swą działalność był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. tytułem „SPOŁECZNIK ROKU 2002” Województwa Lubuskiego, a w 2003 r. nagrodą główną za działalność humanitarną w kategorii pomocy społecznej.

Powiększ

W dniu 10.06.2013 r. zielonogórski Terenowy Komitet obchodził uroczyście swój jubileusz – 25 lat działalności na rzecz mieszkańców Województwa Lubuskiego, na który zaprosił sąsiednie terenowe komitety, w tym i nasz - jeleniogórski. Stawiliśmy się całą naszą trójką z wiązanka i specjalnym adresem.

Powiększ

Przewodnicząca TKOPD w Jeleniej Górze – Krystyna Demkowicz wręczając bukiet i adres Przewodniczącej TKOPD w Zielonej Górze – Steni Grabowskiej, m.in. mówiła: Każda rocznica sprzyja refleksji i spojrzeniu w przeszłość, i co oczywiste - wyciąganiu określonych wniosków na przyszłość. Z najwyższym szacunkiem odnoszę się do wszystkich działań, jakie podejmuje Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze – jeden z 23 oddziałów terenowych w całej Polsce. Przez wszystkie minione lata – od 11.06.1988 r., nieśliście profesjonalną pomoc pokrzywdzonym dzieciom i ich rodzinom. Na podziw i szacunek zasługują Wasze działania na rzecz zwiększania świadomości praw i interesów dziecka wypływających z Konwencji Praw Dziecka; na rzecz ochrony dzieci przed wszelkim bólem i krzywdą, na rzecz dobra każdej rodziny. W tym uroczystym momencie – 25 Rocznica utworzenia Waszego Komitetu, w imieniu jeleniogórskiego TKOPD, pragnę na Pani ręce złożyć wyrazy najwyższego uznania dla wszystkich członków i wolontariuszy Waszego Komitetu za lata aktywności oraz życzenia wytrwałości i satysfakcji z dalszej działalności na rzecz najmłodszych i ich rodzin. Dodatkowo życzę nam wszystkim, aby administracje państwowa i samorządowe podejmowały na rzecz naszych podopiecznych takie działania, abyśmy mieli, jak najmniej problemów do rozwiązywania, aby wszystkie miejscowości na terenie Waszego działania były przyjazne dzieciom, aby każde, bez wyjątku dziecko miało szczęśliwe dzieciństwo. Wiem, że jest to trudne do osiągnięcia, ale wierzę, że z Waszym udziałem, każdego dnia, krok po kroku, będzie się do takiego stanu zmierzać.

Powiększ

Uroczystość uświetniły występy dzieciaków: wspaniale tańczyły i zaprezentowały swoja wersję powstania Konwencji Praw Dziecka, ale też zaprosiły do wspólnego „nowoczesnego” tańca dorosłych. O smacznych przekąskach, by goście głodni nie wracali do siebie, nie będę wspominał.

Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak