stat4u

Czas NGO
23.05.2013 rok.
Powiększ
We wrześniu 2012 roku czynnie uczestniczyliśmy w Tygodniu Organizacji Pozarządowych, którego inicjatorem był Wydział Dialogu Społecznego Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Nasze propozycje cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Nie dziwcie się więc, że w tym roku włączamy się w organizację przedsięwzięcia nazwanego: „Czerwiec z NGO” (druga edycja jeleniogórskich spotkań z organizacjami pozarządowymi w zmienionej nieco formule i wydłużonym czasie).
Co proponujemy?
Prezentację dokonań i możliwości w formie „Dni otwartych Komitetu”, czyli w czerwcu br. w dniach: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 i 28 w godz. od 16:00 do 18:00 czekamy na Was w naszej siedzibie w Jeleniej Górze przy, ul Jasnej 11.
W tych samych dniach i godzinach można też dzwonić (756422017) i kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną (tkopd.jg@wp.pl).
Na wszystkich zainteresowanych czekają nasi członkowie, w tym i mediatorzy rodzinni oraz materiały informacyjne, które będzie można otrzymać, a dotyczące: Konwencji o Prawach Dziecka, przemocy w rodzinie oraz prawa dotyczącego rodziny i nieletnich.
Można będzie także uzyskać wszelkie informacje dotyczące działalności jeleniogórskiego TKOPD, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wobec nieletnich oraz skorzystać z pomocy mediatora rodzinnego.
Powyższe informacje będzie też można uzyskać przy „Stoliku TKOPD” – punkcie informacyjnym, w dniu 1.06.13 r, wystawionym przed Galerią Grodzką w czasie odbywających się w niej imprezach związanych z „Dniem Dziecka”.
Do kogo kierujemy naszą ofertę?
Do dzieci, rodziców lub opiekunów dzieci, osób zawodowo pracujących z dziećmi i rodzinami oraz innych osób zaniepokojonych sytuacją dziecka.
Co zawiera nasza stała oferta?
Pomoc: pedagogiczną (poradnictwo i konsultacje) i prawną oraz informacje z zakresu mediacji rodzinnych.
Zwracać się o pomoc można: osobiście – w siedzibie TKOPD (Jelenia Góra, ul. Jasna 11) w każdy poniedziałek, środę i piątek (poza ustawowo wolnymi od pracy) w godz. od 16:00 do 18:00; telefonicznie (756422017) w dniach i godzinach wcześniej podanych; pocztą zwykłą (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Jasna 11) i elektroniczną (tkopd.jg@wp.pl).
Wszystkie formy pomocy, za wyjątkiem mediacji rodzinnych, oferowane są bezpłatnie.

Przewodnicząca TKOPD Krystyna Demkowicz


Copyright © 2010 Paweł Drewniak