stat4u

Nasza oferta
13.05.2013 rok.
Powiększ
Naszą ofertę kierujemy do: dzieci, rodziców lub opiekunów dzieci, osób zawodowo pracujących z dziećmi i rodzinami oraz innych osób zaniepokojonych sytuacją dziecka.
Formy pomocy: pedagogiczna (poradnictwo i konsultacje), mediacje rodzinne i pomoc prawna.
Zakres możliwych do uzyskania informacji prawnych:
podstawowe informacje o adopcji
podstawowe informacje o rodzinach zastępczych
kiedy dziecko łamie prawo
kiedy dziecko pracuje
zasady przesłuchiwania dziecka
Uwaga! Aktualne akty prawne znajdują się na stronie internetowej Sejmu www.sejm.gov.pl. Można je wyszukać zarówno po nazwie, jak i numerze Dziennika Ustaw, w którym został dany akt pierwotnie opublikowany.
Radzimy zawsze korzystać z pliku „tekst ujednolicony”, a nie „tekst ogłoszony”, gdyż tekst ujednolicony zawiera wszystkie zmiany aktu dokonane przez ustawodawcę.
W jaki sposób można się do nas zwracać o pomoc?
Osobiście – w siedzibie TKOPD (Jelenia Góra, ul. Jasna 11) w każdy poniedziałek, środę i piątek (poza ustawowo wolnymi od pracy) w godz. od 16:00 do 18:00; telefonicznie (756422017) w dniach i godzinach wcześniej podanych; pocztą zwykłą (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Jasna 11).
Wszystkie formy pomocy, za wyjątkiem mediacji rodzinnych, oferowane są bezpłatne.

Krystyna Demkowicz


Copyright © 2010 Paweł Drewniak