stat4u

Szanowny Panie Premierze
18.02.2013 rok.
Powiększ
Wnosimy o natychmiastowe podjęcie przez Ministerstwo Finansów prac legislacyjnych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych świadczenia bezpłatnych porad prawnych.
Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym obywatelowi nie przysługuje prawo do nieodpłatnej, pozasądowej porady prawnej, co osobom i rodzinom gorzej sytuowanym zamyka drogę do dochodzenia swoich praw.
Prawo reguluje jedynie sytuację procesu sądowego, w którym niezbędny jest obrońca przydzielany z urzędu.
Przy obecnie obowiązujących uregulowaniach zarówno prawnikowi, jak i osobie, której udzielił on z dobrego serca, nieodpłatnej porady prawnej, grożą poważne sankcje karno-skarbowe, jeśli nie zostanie odprowadzony podatek od takiej usługi.
Nawet nienaliczone i nie pobrane honorarium nie zwalnia z konieczności naliczenia podatku od takiej usługi. Niestety przepisy nie regulują, jaki podatek należy odprowadzić od nieodpłatnej porady prawnej, a ile wynosi podatek od „zera złotych” niewypłacone honorarium wyliczy dopiero Urząd Skarbowy.
Przepisy regulujące wykonywanie zawodów prawniczych i świadczenia usług prawnych nie definiują zasad, kryteriów oraz warunków świadczenia nieodpłatnej porady prawnej. W tej sytuacji wykładnia Ministerstwa Finansów jest jednoznaczna - nie ma podstaw do wyodrębnienia tej grupy świadczeń z ogólnego zbioru świadczeń nieodpłatnych.
W naszej ocenie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w Kraju o tak dużych tradycjach walki o równość i praworządność, dlatego wnosimy do Pana powyższy apel, bowiem w nowoczesnym państwie obywatelskim prawo powinno chronić najuboższych oraz wszelkimi sposobami przeciwdziałać wykluczeniu i zagrożeni nim.

TKOPD Jelenia Góra


Copyright © 2010 Paweł Drewniak