stat4u

Nie dla przemocy rówieśniczej!
13.12.2012 rok.
Powiększ
Prezydent Jeleniej Góry wsparł finansowo realizację przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze przedsięwzięcia pod nazwą: „Konwencja o Prawach Dziecka” – praktyczne zasady jej przestrzegania na terenie szkoły w aspekcie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
Powiększ
Było realizowane i zrealizowane we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Jelenia Góra w okresie od 1 września do 12 grudnia 2012 roku. Dodatkowo objęto nim Zespól Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum we Wleniu na jego prośbę.
Powiększ

Polegało na przeprowadzeniu we wszystkich II klasach gimnazjów i V klasach szkół podstawowych (we Wleniu w VI klasie SP i II gimnazjum), spotkań - warsztatów nt.: „Konwencji Praw Dziecka”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zidentyfikowanie i ograniczenie przemocy rówieśniczej występującej na terenie danej szkoły oraz w drodze do niej i w czasie powrotu do domu.
Zajęcia prowadzili członkowie TKOPD. Ich realizację wcześniej skonsultowano z dyrektorami przedmiotowych szkół i pedagogami szkolnymi podczas specjalnych spotkań.
Powiększ
 Każdy uczeń - uczestnik zajęć, otrzymał „harmonijkową” Konwencję o Prawach dziecka oraz druk tygodniowego planu lekcji i specjalną zakładkę do książek „ozdobione” prawami dziecka, a dwaj najaktywniejsi w danej klasie – specjalną pocztówkę i kredki – prezent od Rzecznika Praw Dziecka RP., zaś każdy wychowawca klasy książeczkę: „Konwencja Praw Dziecka”, natomiast szkoła – książkę autorstwa Janusza Korczaka „Prawidła Życia” (pedagogika dla młodzieży i dorosłych) i plakat „Świat bez przemocy”.
. Po zakończeniu zajęć w danej szkole, prowadzący je członkowie TKOPD spotykali się ponownie z Dyrektorem i pedagogiem szkolnym celem omówienia ich przebiegu, występujących problemach oraz przyszłej możliwej współpracy z TKOPD i potrzeb realizacji podobnej tematyki w kolejnym roku szkolnym.
Powiększ
 Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotowego programu (28.0912 r.) wszyscy dyrektorzy szkól podstawowych i gimnazjów, oraz zespołów szkól, w których znajdują się gimnazja, otrzymali na piśmie, podpisanym przez Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu jeleniogórskiego Urzędu Miasta oraz Przewodniczącego jeleniogórskiego TKOPD, pełną informację o przebiegu i sposobie realizacji powyższego przedsięwzięcia oraz materiały dotyczące praw dziecka, z których można było „zakomponować” specjalne Tablice informacyjne, które były wyeksponowane we wskazanych szkołach.
Przez cały okres trwania programu w siedzibie TKOPD pełnione były dyżury konsultacyjne dla wszystkich chętnych związanych ze szkołami, w których realizowane będzie przedmiotowe zadanie. Można było przyjść osobiście, przesłać maila lub tradycyjny list z problemem, sugestią lub zapytaniem lub zadzwonić. Wszystkim osobom kontaktującym się z naszym Komitetem zagwarantowano pełną anonimowość i dyskrecję.
W ramach realizacji powyższego przedsięwzięcia przewidziano też przeprowadzenie konkursu z praktycznej znajomości Praw Dziecka wśród uczniów - wszystkich jego uczestników.
Powiększ
 Był trzystopniowy.
Po odbyciu spotkania w danej klasie, jej wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, przeprowadził konkurs klasowy, który wyłonił zwycięzcę - reprezentanta klasę w konkursie na szczeblu szkoły. Tu o formie nagrodzenia zwycięzcy decydowały władze danej szkoły, zaś specjalny dyplom zabezpieczył nasz Komitet.
Powiększ
 Po zakończeniu spotkań we wszystkich objętych nimi klasach w danej szkole, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły, przeprowadzili konkurs szkolny, w którym uczestniczyli wyłącznie zwycięzcy klasowego etapu konkursu. Wyłonił on zwycięzcę, który reprezentował szkołę na konkursie międzyszkolnym. Tu też o formie nagrodzenia zwycięzcy decydowały władze szkoły, zaś specjalny dyplom i nagrodę książkową z dedykacją dla zwycięzcy zabezpieczył nasz Komitet.
Powiększ
Ostatnim etapem, który przebiegał dwustopniowo, był konkurs międzyszkolny, którego organizatorami byli: MDK „Jelonek” i nasz Komitet. Odbył się w pomieszczeniach MDK w dniu 11.12.12 r. Wzięli w nim udział zwycięzcy konkursów szkolnych, w tym i poza konkursem reprezentant Zespołu Szkól z Wlenia, opiekunowie przedstawicieli poszczególnych szkół, w których realizowano przedmiotowe zadanie Naczelnik Wydziału Dialogu Społecznego Urzędu Miasta w Jeleniej Górze i organizatorzy: pracownicy MDK i członkowie TKOPD.
Powiększ
 W pierwszym etapie tej odsłony konkursu, wszyscy uczestnicy męczyli się z odpowiedzią na osiemnaście pytań (test wyboru jednej dobrej odpowiedzi z trzech zaproponowanych), zaś w drugim - finale, najlepsza piątka odpowiadała ustnie na dwa pytania wylosowanego zestawu. Oceniała komisja konkursowa w składzie wcześniej wymienionego Naczelnika, byłego już (od 4.12.12 r.) Przewodniczącego naszego Komitetu i Dyrektorki MDK.
Trojce zwycięzców wręczono dyplomy, cenne nagrody rzeczowe (elektronika) i ksiązki z dedykacja RPD RP, oraz inne jeszcze drobne upominki, które wręczono też wszystkim pozostałym uczestnikom tego etapu konkursu.
Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak