stat4u

Akcja Akacja, Akcja Dąb – Niezwykli Dolnoślązacy 2012
14.10.2012 rok.
Powiększ
Poznajemy jednego z laureatów, których 10 października 2012 r., po intensywnych obradach, wyłoniła Komisja Konkursowa DFOP. Podczas tegorocznej edycji wpłynęło ponad 50 formularzy zgłoszeniowych przedstawiających sylwetki kandydatów. Komisji stanęła przed trudnym zadaniem.
Powiększ
W wyniku burzliwych dyskusji oraz licznych głosowań, poza przyznaniem tytuł Niezwykłej Dolnoślązaczki i Niezwykłego Dolnoślązaka, Komisja zdecydowała o przyznaniu kilka wyróżnień. W gronie wyróżnionych znalazł się też przewodniczący TKOPD w Jeleniej Górze – Jozef Pawłowski.
Powiększ
Laureatom oraz wszystkim osobom nominowanym i wyróżnionym serdecznie gratulowano i zgodnie z wieloletnią tradycją konkursu zaproszono na Galę Finałową, która odbyła się 30 października 2012 r. w Parku Świętej Edyty Stein we Wrocławiu. Podczas uroczystości Niezwykli Dolnoślązacy posadzili (odkryli tabliczki) drzewko Akacji i Dębu, które będzie symbolizować pracę i zaangażowanie wszystkich kobiet i mężczyzn działających na Dolnym Śląsku na rzecz rozwoju lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego.
Po części uroczystej miało miejsce wspólne spotkanie – dzielenie się doświadczeniami w działalności społecznej i poczęstunek. Albo odwrotnie: poczęstunek i wymiana informacji o dokonaniach i ich rezultatach.
Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak