stat4u

30 lat KOPD
03.04.2012 rok.
Powiększ
Co to są prawa dziecka oraz jak je stosować w praktyce i jak aktualnie wygląda sytuacja przestrzegania praw dziecka w Polsce?
Na te oraz inne pytania odpowiadali 3 kwietnia 2012 r. w Teatrze Kamienica Rzecznik Praw Dziecka oraz Komitet Ochrony Praw Dziecka na wspólnie zorganizowanej konferencji w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka: Prawa dziecka - teoria i praktyka, w której uczestniczyli też przedstawiciele jeleniogórskiego TKOPD.
Konieczność ochrony praw dziecka w Polsce dostrzegła już ponad 30 lat temu dr Maria Łopatkowa, która w 1981 roku założyła pierwszą w Polsce organizację poświęconą działalności na rzecz dzieci: Komitet Ochrony Praw Dziecka. Działa nadal, ma swoje struktury terenowe, i niesie bezpłatną i profesjonalną pomoc pokrzywdzonym dzieciom oraz ich rodzinom, a także współpracuje z instytucjami publicznymi i innymi organizacjami pozarządowymi, wnosząc swój wkład w kształtowanie praw dziecka w Polsce.
KOPD działa na rzecz zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat praw najmłodszych – mówiła podczas Konferencji psycholog Mirosława Kątna, wieloletnia Przewodnicząca i współzałożycielka KOPD. Oprócz działań dotyczących praw dziecka, Komitet prowadzi także coroczny konkurs: Świat przyjazny dziecku, nagradzając produkty, sprzyjające rozwojowi emocjonalnemu najmłodszych.
Uczniowie Gimnazjum Nr 83 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie zaprezentowali postać Starego Doktora, a młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach przedstawiła interpretację sądu korczakowskiego.
Powiększ
Specjalną nagrodą i tytułem „PRZYJACIEL DZIECI” Komitet uhonorował Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska za zgodę i działanie w kierunku wprowadzenia całkowitego zakazu bicia dzieci w Polsce.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali również darczyńcy, wolontariusze i działacze KOPD.
Powiększ
Słowa Korczaka są żywe, a 70 lat od jego odejścia nie zostało zmarnowane. Korczak przeskoczył nie tylko swoją epokę, ale jego poglądy wykraczają także poza ramy naszych czasów. Wciąż jeszcze zdarza się, że napotykamy na niezrozumienie, gdy upominamy się o prawa dzieci. Jeszcze niedawno - na przełomie 2009 i 2010 roku, podczas prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zastanawialiśmy się, czy dzieci są już gotowe na to, by przestać je bić, czy da się je bez tego wychować - mówił Rzecznik Praw Dziecka RP.
Przypomniał również wydarzenia, które stanowiły niejako realizację testamentu Korczaka. 45 lat temu powstał Order Uśmiechu - po raz pierwszy dzieci dostały głos; 30 lat temu powołano Komitet Ochrony Praw Dziecka - pierwsza organizacja specjalizująca się w obronie praw dziecka oparta na myśli Korczaka; ponad 20 lat temu uchwalono Konwencję o prawach dziecka, co było osiągnięciem na skalę światową - jest to najbardziej rozpowszechniony na świecie dokument dotyczący praw dzieci, który powstał z inicjatywy Polski i w oparciu o poglądy Korczaka - przypomniał.
Zwrócono uwagę na odczytywanie praw dziecka, nie tyle w ich literalnym brzmieniu, ale poszukiwaniu filozoficzno-społecznego sensu. Najważniejsze u Korczaka było prawo dziecka do szacunku, które wyrażało się w postulowaniu o dziecięce obywatelstwo.
Powiększ
Przewodnicząca KOPD Mirosława Kątna wspominała, jak przez 30 lat zmieniała się organizacja i postrzeganie praw dziecka. Przypomniała również, że pierwsza kampania Komitetu dotyczyła otwierania drzwi do szpitali, aby rodzice dzieci mogli przebywać ze swoimi dziećmi na oddziałach pediatrycznych. Działacze KOPD przez lata zabiegali także o powołanie instytucji Rzecznika Praw Dziecka.
Psycholog Dorota Zawadzka przedstawiła natomiast prawdziwe historie, w których zaobserwowała podejście do praw dziecka. Dzieci są coraz częściej uczone o swoich prawach, ale rodzice nie. Rodzice nie wiedzą, że ich dzieci mają prawa, nie znają ich, nie przyjmują tego do wiadomości, mówią o obowiązkach, a nie prawach - mówiła. Z jej obserwacji wynika również, że rodzice częściej niż kiedyś krepują się mówić o tym, że biją dzieci; wstydzą się tego, ale nie mają niczego w zamian - brakuje im kompetencji rodzicielskich.
Powiększ
Warszawska konferencja stanowiła także kulminacyjny punkt obchodów jubileuszu 30-lecia Komitetu Ochrony Praw Dziecka, najstarszej w Polsce organizacji zajmującej się ochroną praw najmłodszych. Nadane z tej okazji postanowieniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi, wręczył Rzecznik Praw Dziecka., w tym srebrny członkowi naszego Terenowego Komitetu – Mieczysławowi Kapuścińskiemu.br>
Powiększ
Na zakończenie spotkania mogliśmy obejrzeć i wysłuchać specjalnego programu artystycznego w wykonaniu dyrektora i założyciela Teatru Kamienica, pana Emiliana Kamińskiego.
Powiększ
Konferencji towarzyszyła wystawa „Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka", przygotowana z okazji Roku Janusza Korczaka przez Rzecznika Praw Dziecka i Muzeum Harcerstwa.
Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak