stat4u

Sprawozdanie
18.05.2012 rok.
Powiększ
ze spotkania uczniów klas I-III (ogólnie 7 klas – 128 uczniów) Gimnazjum w Starej Kamienicy na temat Praw Dziecka, przeprowadzonego przez członków Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze: Józefa Pawłowskiego i Edytę Zarębę.

Przebieg spotkania:
Powiększ
1. Powitanie uczestników.
2. Przedstawienie zakresu oraz zadań działań TKOPD w Jeleniej Górze.
3. Kierunki działania KOPD i TKOPD w Jeleniej Górze:
 edukacja w zakresie praw dziecka,
 zabezpieczenie praw dziecka w kontaktach ze służbą zdrowia,
 działalność przeciwprzemocowego telefonu zaufania.
Powiększ
4. Rys historyczny Konwencji o Prawach Dziecka i działalności Janusza Korczaka na rzecz dzieci i młodzieży.
5. Zapoznanie z ideą Konwencji o Prawach Dziecka - ratyfikacja przez państwo polskie.
6. Prawa nieletnich wnikające z Konwencji o Prawach Dziecka.
7. Działalność instytucji państwa stojących na straży przestrzegania Praw Dziecka.
8. Przeprowadzenie testu związanego z praktycznymi aspektami praw dziecka.
9. Podsumowanie spotkań i udzielanie odpowiedzi na pytania uczniów.
Powiększ
Każdy uczestnik spotkania otrzymał dziecięcą „harmonijkową” Konwencję o Prawach Dziecka, druk planu lekcji, linijkę i pocztówkę z namiarami na telefon zaufania Biura Rzecznika Praw Dziecka, a wszyscy wychowawcy klas Konwencję o Prawach Dziecka oraz inne materiały informacyjne związane z prawami dziecka i namiarami na TKOPD i jego Przeciwprzemocowy Telefon Zaufania. Pedagogowi szkolnemu przekazano materiały na specjalną tablicę informacyjną, która w tym dniu zawisła na korytarzu szkolnym oraz inne dla Niego i do szkolnej biblioteki.
Józef Pawłowski,
Przewodniczący TKOPD


Copyright © 2010 Paweł Drewniak