stat4u

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI w Jeleniej Górze

Jelenia Góra 21.10.2010 rok.
Już po raz drugi będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Mediacji. Zwyczajowo jest obchodzony w trzeci czwartek października, a więc w tym roku 21 października.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (TKOPD) w Jeleniej Górze, będąc organizacją promującą idee polubownego rozwiązywania sporów, nawiązywania dialogu oraz społeczeństwa otwartego, mający w swoich szeregach mediatorów rodzinnych, planuje w tym dniu oraz proponuje mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej skorzystania z poniższych przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie i zapoznanie z ideą mediacji – promocję mediacji:

1. We współpracy z Sądem i Prokuraturą w Jeleniej Górze:

• udział mediatorów TKOPD w spotkaniu z prokuratorami i sędziami okręgu jeleniogórskiego, organizowanym przez Prokuraturę Okręgową wspólnie z Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze – 21.10.10 r. od godz. 10.00, duża Sala Konferencyjna Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ul. Muzealna 9 - przedstawienie informacji dotyczącej charakteru TKOPD i podzielenia się doświadczeniami oraz uwagami dotyczącymi prowadzonych postępowaniach mediacyjnych; wymiana poglądów, jak też ustalenia przyczyn rzadkiego wykorzystywania tej instytucji w praktyce;

• dyżur „mediacyjny” mediatora z TKOPD wraz z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze 21.10.10 r. od godz. 7.30 do 13.30 w siedzibie Prokuratury, Jelenia Góra, ul. Muzealna 9, pok. 103 - udzielanie wszelkich niezbędnych informacji dla wszystkich zainteresowanych osób.

2. Własne propozycje dla społeczeństwa:

• - bezpłatne porady mediacyjne (bezpośrednie, telefoniczne, mailowe) – 21.10.10 r. w godz. 16.00 -18.00 – siedziba TKOPD ul. Jasna 11, 58-500 Jelenia Góra, tel. 756422017; email: tkopd.jg@wp.pl;

• - uliczna akcja informacyjna o mediacji i innych programach oraz akcjach realizowanych przez TKOPD w 2010 roku – 21.10.10 r. Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze w godz. 16.00 -18.00 – można będzie pogadać z członkami TKOPD, w tym i z mediatorem rodzinnym, zaspokoić ciekawość, czegoś się dowiedzieć i otrzymać ciekawe materiały informacyjne.

3. Warto wiedzieć:
• Ugoda jest lepsza od konfliktu!
• Masz prawo do mediacji, gdyż nie ma takiej dziedziny, w której nie należy przynajmniej spróbować mediacji.
• Mediacja jest dobrowolną instytucją prawną, umożliwiającą alternatywny, w stosunku do drogi sądowej, sposób rozwiązania przez strony konfliktu lub sporu.
• W mediacji uczestniczy merytoryczna, bezstronna i neutralna osoba trzecia – mediator, którego zadaniem jest, przestrzegając procedur mediacji, pomóc w wypracowaniu przez strony ugody.
• Mediację można rozważać również przed wejściem na drogę sądową.
• Na szczeblu sądów okręgowych zostali powołani koordynatorzy ds. mediacji, którzy mają zajmować się m.in. promocją mediacji w sądach.
Józef Pawłowski
Przewodniczący TKOPD
w Jeleniej Górze


Copyright © 2010 Paweł Drewniak