stat4u

25 Rocznica
KOPD a TKOPD
1. Impuls przyszedł z Bielańskiego Szpitala, w maju 1980 r. - od dr Biblianny Mossakowskiej - ordynatora oddziału chirurgii dziecięcej. Poprosiła prof. Marię Łopatkową by zajęła się profilaktyką dzieci poparzonych. Było ich ponad połowę na 40-łóżkowym oddziale.
2. A okaleczone dzieci pozostawione bez opieki opiekunów prawnych.
3. A zabierane rodzicom dzieci tylko dlatego, że mają ciężkie warunki materialne i są nieco niewydolni wychowawczo, mimo że bardzo emocjonalnie związani z rodzicami.
4. A zakatowany pasem przez ojca 6-letni Danielek.
5. Tego tak zostawić nie można.
6. A TPD zbiurokratyzowane, zetatyzowane, zajmujące się wszystkim, czyli niczym.
7. Zaczyna się wśród ludzi dobrej woli myślenie o powołaniu KOPD.
· Budzi to opór - najlepiej chroni rodzina, w ludowym państwie nie może dziecku dziać się krzywda.
· Padają propozycje by była to ochrona dziecka poczętego, czy też od poczęcia i walka o zakaz aborcji.
· 8 czerwca 1981 r. podjęto uchwałę o powołaniu agend w terenie.
· Pierwsza akcja - dziecko w szpitalu i jego prawo do obecności przy nim rodziców, procedury przyjmowania dziecka do szpitala
8. 26 października KOPD zostaje zalegalizowany.
· Otwarte drzwi w szpitalach dziecięcych - ministerstwo zdrowia.
· 14 grudnia 1981 r (stan wojenny) ale posiedzenie Zarządu KOPD odbyło się - cóż że nielegalne? - Ochrona dziecka przed skutkami stanu wojennego - dzieci aresztowanych i internowanych rozwożone są po domach dziecka a rodzice nawet nie znają adresu. Interwencja pomaga gen Kiszczak nakazuje dać szansę na znalezienie opieki zastępczej.
· Rzecznik praw dziecka przy wojewodach - regulamin.
· Ochrona więzi uczuciowej dziecka w prawie, z tym kogo kocha - porozumienie z resortem sprawiedliwości.
· Wychowanie bez bicia - 1983 r.
· Próba rozwiązania KOPD, też przyłączenia do TPD.
9. Rok 1990 podjęcie działań przez osoby zainteresowane na terenie Jeleniej Góry, ale zarejestrowany w 1991 - powstaje Jeleniogórski TKOPD.
· Zasięg działania - jeleniogórskie powiaty: grodzki i ziemski
· Popularyzacja konwencji (imprezy, materiały ulotne, zajęcia z 2-gimi klasami gimnazjów
· Przeciwprzemocowy telefon zaufania
· Terapia rodzin
· Niebieski pokój przesłuchań
· Hostel w Pogotowiu Opiekuńczym dla maltretowanych kobiet - regulamin
· Rzecznictwo w sądzie
· Badania przemocy rówieśniczej
· Międzynarodowe konferencje (Niemcy - Czechy - Polska) 1 raz w roku. Najbliższa w Usti nad Łabą w listopadzie br.


Copyright © 2010 Paweł Drewniak