stat4u

Głos w dyskusji
Musimy bronić ofiar agresji w każdej polskiej szkole - stwierdził prezydent RP.

Ale jeżeli w tym samym stopniu będziemy dbali o interesy nadużywających siły i ich ofiary, to niewiele uda nam się zrobić dla tego najbardziej pokrzywdzonego. Wobec nich nie możemy stosować jednej miary, bowiem tym sposobem nie uda się wytępić przemocy w szkole.

Jaka jest zatem skuteczna recepta na ograniczenie szkolnej przemocy? Kto to wie? Ale...
 · Osobiście uważam, że nadagresywnych i szczególnie napastliwych uczniów należy otoczyć specjalistyczną opieką, a może nawet w drastycznych przypadkach izolować od reszty szkoły. Ale nie da się tego zrobić, jeżeli bardzo agresywne osoby będzie trzymało się na siłę razem z tymi całkowicie bezbronnymi. Dlatego podoba mi się hasło "Zero tolerancji dla przemocy w szkole".
 · Ludzi od najmłodszych lat trzeba uczyć, że przemoc sprawia ból, jest krzywdą i dlatego nie może być tolerowana.
 · Dobry nauczyciel musi być konsekwentny w działaniu i mieć pomysł na to, jak rozładowywać napięcia w klasie, na przerwie, w sali gimnastycznej czy na boisku. Na pewno są ludzie, których agresje można rozładować. Jednak czasem agresja jest po prostu zaniedbaną cechą ludzkiego charakteru i takiej należy się bezwzględnie przeciwstawiać.
 · Badania "Diagnoza szkolna" pokazały, że rodzice nie interesują się tym, co dzieje się z ich dziećmi w szkole. To też jeden z powodów szkolnych patologii. Owszem, rozumiem zapracowanie, zmęczenie i brak czasu. Ale czymś innym jest ignorancja i unikanie bliskiego kontaktu z dzieckiem.
 · Akcję "Szkoła bez przemocy" - wreszcie ktoś zdecydował się otwarcie stanąć po stronie ofiar, a nie próbuje zrozumieć i usprawiedliwić tych, którzy sprawiają ból innym. Nie wierzę w cuda, że przemoc zupełnie zniknie. Ale im jest jej mniej, im bardziej nie wyraża się na nią zgody, tym lepiej.
 · Ostatnio dwustu pedagogów i nauczycieli z Dolnego Śląska wzięło udział w bezpłatnych warsztatach regionalnych programu społecznego Szkoła bez przemocy, na temat: "Jak reagować na agresję"? (trening zastępowania agresji i kierunki działań w pracy z dzieckiem sprawcą i ofiarą przemocy). Ich współorganizatorem był też TKOPD w Jeleniej Górze. Nauczyciele w nowoczesnej szkole muszą bowiem być merytorycznie przygotowani do radzenia sobie z najróżniejszymi zachowaniami uczniów.
Józef Pawłowski


Copyright © 2010 Paweł Drewniak