stat4u

Kontakt

   Drzwi Komitetu stoją otworem.

Pełnimy dyżury w każdy poniedziałek, środę i piątek
w godzinach od 1600 - 1800.

   Można telefonować: 75 64 22 017.

   Można pisać, czy też przyjść osobiście:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Jasna 11.

Można korzystać z Internetu:
tkopd.jg@wp.pl; GG 3449594.
Copyright © 2010 Paweł Drewniak